Công ty cổ phần Hòa Việt là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Tên giao dịch:    CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600262193 đăng ký thay đổi lần 9 vào ngày 01/9/2020.

Địa chỉ: Khu phố 8 –  P. Long Bình – TP. Biên Hoà – Đồng Nai.

Điện thoại:  0251.398.1631                            - Fax: 0251.398.1630

Website:   www.hoavietjsc.com

Hiện nay, CôngtyCổphầnHòaViệt nhu cầu mua nguyên liệu thuốc lá vàng sấy Gia Lai đã sơ chế tách cọng VSGL KP1-24 và cọng thuốc lá, vụ mùa 2023-2024. Cụ thể như sau:

  1. Tiêu chuẩn kĩ thuật:

Nguyên liệu thuốc lá vàng sấy Gia Lai đã tách cọng:

Chủng loại

Vùng trồng

Số lượng

±10%(tấn)

Độ ẩm

(%)

Vụ mùa

VSGL KP1-24

Gia Lai

1.000

12,5% ± 0,5%

2023-2024

Cọng thuốc lá

200

11,5% ± 0,5%

2023-2024

  1. Kế hoạch thực hiện

STT

TÊN CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

01

Đăng tin trên website Công ty “hoavietjsc.com”.

03/6/2024

02

Đăng 02 kỳ báo Đồng Nai

04 - 05/6/2024

03

Nhận bảng chào giá trực tiếp tại VP Côngty hoặc qua đường bưu điện (được niêm phong kín). Bên ngoài ghi “Chào giá Nguyên liệu thuốc lá vàng sấy Gia Lai đã tách cọngVSGL KP1-24 hoặc/và Cọng thuốc lá và kèm theo mẫu chào.

Từ ngày đăng tin trên website công ty đến trước 13h00 ngày 11/6/2024 (Ngày hiệu lực được tính trên ngày nhận của Công ty)

04

Ngừng nhận thư chào giá

13h00’ ngày 11/6/2024

05

Thông qua Hội đồng mẫu

13h15’ ngày 11/6/2024

06

Mở giá

13h15ngày 11/6/2024

07

Trình phê duyệt và Thông báo kết quả

Sau khi mở giá

08

Thương thảo và ký hợp đồng

Sau khi đã chọn được nhà cung ứng

  1. Điều kiện xem xét giá

Hội đồng thẩm định xem xét và phê duyệt chọn nhà cung ứng có giá chào thấp nhất; mẫu nguyên liệu thuốc lá tương ứng được Hội đồng mẫu đánh giá và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã đưa ra tại mục 1.

Trường hợp giá chào của các khách hàng bằng nhau thì Công ty sẽ ưu tiên chọn khách hàng nộp thư chào giá sớm nhất.

Trường hợp nhà cung ứng được chọn có giá chào thấp nhất nhưng không đáp ứng được số lượng công ty cần mua. Công ty sẽ thương thảo với nhà cung ứng có mức giá thấp thứ hai để đủ số lượng Công ty cần mua.

  1. Quy định khác

Việc mở giá và xét chọn khách hàng sẽ được thực hiện theo đúng thời gian quy định tại mục 3 như trên, ngay cả khi chỉ có duy nhất 1 khách hàng tham gia chào giá;Công ty chỉ xem xét giá chào của khách hàng có đủ điều kiện xem xét giá theo quy định tại tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện xét giá như trên.

  1. Thông tin liên hệ

       Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ Bà Võ Ngọc Châu - Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh - Công ty Cổ phần Hòa Việt - Số điện thoại: 0979727877 - Địa chỉ mail: vongocchau@hoavietjsc.com.